Følg oss på Facebook

  • Utsending av varer

    Varer blir sendt fortløpende når innbetaling er registrert inn på vår konto.

  • Bestilling

    All bestilling av varer gjøres igjennom nettbutikken

Norsk Brukshundsports Forbund

(NBF) er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport. Vi er den faglige instans for brukshundsport som utøves innen Forbundets virkeområde. NBF er underlagt regler og bestemmelser gitt i forbindelse med tilslutnings eller samarbeidsavtaler med andre organisasjoner godkjent av Forbundstinget. Norsk Brukshundsports Forbund ble stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF). I 1989 skiftet Forbundet navn til Norsk Hundesports Forbund (NHF), og i 1990 fikk Forbundet det navnet det har i dag, Norsk Brukshundsports Forbund (NBF).